Ga naar boven

Veiligheid

Programmanummer

2

Commissie

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

Bestuur, Veiligheid en Handhaving

Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn

De missie van het programma Veiligheid luidt:
De gemeente Leiden staat voor een stad die veilig is èn voelt op het gebied van wonen, werken en leven in samenwerking met bewoners en partners.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

In Leiden gaat het in grote lijnen goed met de leefbaarheid en veiligheid. Wel lijkt het erop dat de daling van het aantal geregistreerde misdrjven van de laatste jaren zich niet doorzet.