Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2019

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling
(- = voordeel)

nr

Onderwerp

L/B

I/S

2019

2020

2021

2022

06.01

dekking onttrekking reserve grondexploitaties P6

B

I

-25

-

-

-

Voorbereidingskrediet Kaasmarkt

L

I

25

-

-

-

06.02

Dotatie reserve Duurzame Verstedelijking

L

S

577

-

-

-

06.03

Claim planschade

L

I

50

-

-

-

06.04

dekking onttrekking reserve grondexploitaties P6

B

S

-151

-

-

-

Krediet Verbouwing Het Gebouw

B

S

-

-8

-8

-8

L

S

151

8

8

8

06.05

Energietransitie - aardgasvrije stad

B

S

-250

-

-

-

L

S

250

-

-

-

06.06

Energietransitie - energiebesparing

B

S

-18

-

-

-

L

S

18

-

-

-

06.08

Organisatie energietransitie

B

S

-300

-

-

-

L

S

300

-

-

-

06.10

Marketingbudget Provada

L

I

75

56

-

-

Dekking, onttrekking reserve grondexploitaties P6

B

I

-75

-56

-

-

06.11

dekking onttrekking reserve grondexploitaties P6

B

I

-50

-

-

-

Krediet inrichting openbare ruimte Mary Zeldenrustweg 18-18b

L

I

50

-

-

-

06.12

Krediet aanpassen grote zaal De Nobel

B

S

-

-9

-9

-9

L

S

-

9

9

9

06.13

Krediet vervanging trekkenwand Leidse Schouwburg

B

S

-

-31

-31

-31

L

S

-

31

31

31

06.14

Krediet verbouwing Nieuwstraat 4 (BplusC)

B

S

-

-6

-6

-6

L

S

-

6

6

6

06.15

Krediet Verduurzaming vastgoed fase 1

B

S

-

-56

-56

-56

L

S

-

56

56

56

06.20

dekking onttrekking reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P6

B

I

-80

-

-

-

Regisseur bodem en ondergrond 

L

I

80

-

-

-

06.21

Omgevingswet

L

I

200

-

-

-

Totaal

827

-

-

-

Bedragen x € 1.000,-