Ga naar boven

Beleidsterrein 6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Doel

Prestatie

6A1 Toedelen van ruimte

6A1.1 Opstellen kaderstellende visies voor de ruimtelijke ontwikkeling van regio, stad en stadsgebieden

6A1.2 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke initiatieven

6A1.3 Opstellen en actualiseren ruimtelijk instrumentarium

6A1.4 Implementatie Omgevingswet

6A2 Ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde ruimte

6A2.1 Behandelen verzoeken van omgevingsvergunningen

6A2.2 Het voeren van vooroverleg

6A3 Veilig bouwen en veilig gebruiken van bebouwde ruimte

6A3.1 Toezicht en handhaving op veilig bouwen en gebruiken

6A4 Aantrekkelijke binnenstad door ruimtelijke ontwikkeling

6A4.1 Uitvoeren Aalmarktproject

6A4.2 Wonen boven winkels

6A4.3 Ontwikkeling stationsgebied

6A4.4 Ontwikkeling Meelfabriek

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

6A4.3 Ontwikkeling Stationsgebied
Bij deze prestatie krijgen drie onderdelen een oranje stoplicht en drie een groen stoplicht. Hieronder de toelichting.

Oranje stoplicht:

  • Bouw Lorentz

Doordat van Wijnen – Hurks niet het voorverhuurpercentage gehaald hebben in september zien zij af van het realiseren van fase 2. Inmiddels is de markt verkend en zal een tenderprocedure opgestart worden voor ontwikkeling van fase 2.

  • Definitieve planuitwerking en contractvorming Rijnsburgerblok (K34)

Vertraging van zes tot negen maanden veroorzaakt door beroepsprocedure bij de Raad van State inzake het bestemmingsplan.

  • Definitieve planuitwerking en contractvorming YNS-pand

De vertraging is ontstaan omdat de betrokken externe partijen het definitieve contracten nog niet getekend hebben, waardoor de bestemmingsplanprocedure nog niet gestart is.

Groen stoplicht:

  • Toekomstige busterminal
  • Fietsparkeren rondom Leiden Centraal
  • Gebiedsmarketing, participatie en verduurzaming