Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2019

Overhead, Vpb en onvoorzien (- = voordeel)

nr

Onderwerp

L/B

I/S

2019

2020

2021

2022

12.01

Energielasten (besparing)

B

S

-92

-

-

-

L

S

-189

-

-

-

Energielasten

L

S

1.027

-

-

-

12.09

Dekking onttrekking reserve Informatisering AD

B

I

-200

-

-

-

Versneld uitleveren mobiele devices (surface pro's)

L

I

200

-

-

-

12.11

Information Security Management System (ISMS)

L

S

60

-

-

-

12.12

Onderzoeksbudget restauratie tweede verdieping stadhuis

L

I

25

-

-

-

12.14

Versterking accountmanagement economie

L

S

65

-

-

-

12.15

Vrijval overhead niet-activeerbare projecten

L

S

-375

-

-

-

12.16

Bijdrage Servicepunt71

L

S

154

-

-

-

12.18

Audio Visuele middelen Stadskantoor en Stadhuis

L

S

15

-

-

-

Totaal

690

-

-

-

Bedragen x € 1.000,-