Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2019

Programma 5 Omgevingskwaliteit
(- = voordeel)

nr

Onderwerp

L/B

I/S

2019

2020

2021

2022

05.07

Dagelijks onderhoud openbare verlichting

L

S

65

-

-

-

05.08

Verbrandingsbelasting

L

S

560

-

-

-

05.15

Afwegingskader Duurzaamheid en klimaatadaptatie

B

I

-50

-

-

-

L

I

50

-

-

-

05.20

Onderzoek Klimaatadaptatie

L

I

75

-

-

-

Onderzoek Klimaatadaptatie (dekking reserve Duurzame Verstedelijking)

B

I

-75

-

-

-

05.22

Klimaatadaptatie - stimulering woningbouwcorporaties

B

I

-50

-

-

-

L

I

50

-

-

-

05.24

Klimaatadaptatie - stimulering bewoners

B

I

-50

-

-

-

L

I

50

-

-

-

05.27

Dierenwelzijn: dierenambulance en vogelasiel

L

S

26

-

-

-

05.29

Krediet Singelpark Bruggen

B

S

-

-

-5

-5

L

I

-

-

-

-

S

-

-

5

5

05.32

Saneren bagger Oostvlietpolder

L

I

1.076

-

-

-

05.34

Bomenfonds

B

I

700

-

-

-

L

I

-700

-

-

-

05.37

Polderdaken bouwtoren Rijnsburgerblok Lorentz

B

I

-50

-

-

-

L

I

50

-

-

-

05.40

Reserve Duurzame Verstedelijking

B

I

-800

-

-

-

L

I

800

-

-

-

05.43

Verkenning Gouden Balbrug

L

I

37

-

-

-

Totaal

1.764

-

-

-

Bedragen x € 1.000,-