Ga naar boven

Beleidsterrein 5D Duurzaamheid

Doel

Prestatie

5D1 Leiden duurzame stad

5D1.1 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid

5D1.2 Uitvoeren geluidsanering

5D1.3 Uitvoeren bodemsanering

5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5D Duurzaamheid5D1.1 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid

Begin 2019 is de koers van het programma Duurzaamheid gewijzigd: van het aanjagen en creëren van bewustwording in de stad en binnen de eigen organisatie, heeft het programma zich getransformeerd tot drie eigenstandige opgaven met ieder een eigen uitvoeringsagenda:

  • Energietransitie
  • Klimaatadaptatie, vergroening en biodiversiteit
  • Circulaire Economie

Deze drie opgaven richten zich op het realiseren van projecten in de stand en het maken van beleidsmatige keuzes die noodzakelijk zijn om Leiden een leefbare en duurzame stad te laten zijn en blijven. De drie opgaven hebben ieder een eigen uitvoeringsagenda waardoor doelgericht aan de slag gegaan wordt. De integrale afstemming wordt geborgd door de Taskforce Duurzaamheid waarin bestuurlijk en ambtelijk overstijgende thema’s worden besproken.