Ga naar boven

Beleidsterrein 5C Openbaar groen

Doel

Prestatie

5C1 Behoud van de kwaliteit van het openbaar groen

5C1.1 Doorontwikkelen beleid groen

5C1.2 Renoveren en herinrichten parken

5C1.3 Beheren openbaar groen

5C1.4 Behandelen kapvergunningen

5C2 Verbeteren kwaliteit en vergroten recreatieve waarde openbaar groen

5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn en biodiversiteit

5C2.2 Opvang zwerfdieren

5C2.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid regionaal groen

5C2.4 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

5C2.5 Aanleggen Singelpark

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5C Openbaar groen

5C1.2 Renoveren en herinrichten parken 

In 2019 is een tussenjaar inlast in de uitgaven van het Investeringsprogramma Parken en is de planning op hoofdlijnen aangepast. In plaats van twee tot drie (kleine) parkrenovaties wordt jaarlijks een park gerenoveerd. Wegens de tegenvallende kostenramingen van de reconstructie van het Van der Werfpark en Korte Vlietpark is in 2019 budget aan deze projecten toegevoegd. Daarbij zijn er twee logistieke oorzaken voor de latere oplevering van het Investeringsprogramma Parken. De uitvoering van de renovatie van het Van der Werfpark is vertraagd door de uitvoering van de Garenmarkt. De herinrichting van de Bernardkade wordt gekoppeld aan het vervangen van de riolering in het Noorderkwartier-oost binnen het Spongeproject en zal daardoor eveneens later worden uitgevoerd