Ga naar boven

Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

Doel

Prestatie

5A1 Schoon, heel en veilig

5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

5A1.2 Openbare ruimte projecten programma Binnenstad

5A1.3 Beheren openbare ruimte

5A1.4 Inzamelen huishoudelijk afval

5A1.5 Beheren contracten buitenreclame

5A1.6 Handhaven gebruik openbare ruimte

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

5A1.2 Openbare ruimte projecten programma Binnenstad

Het Havenplein wordt niet in 2019 uitgevoerd omdat dit project afhankelijk is van de nog te maken parkeervisie.

5A1.3 Beheren openbare ruimte

De vervanging van de bewegwijzering voor het fiets en autoverkeer wordt in de zomer 2019 afgerond. De vervanging van de Churchillbrug wordt niet in 2019 maar in zomer 2020 uitgevoerd om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te blijven garanderen.

5A1.4 Inzamelen huishoudelijk afval

De nascheiding van het plastic, metaal en drankenkartons uit het huishoudelijk afval (PMD fractie) is doorgevoerd. De planning om in de laagbouw een derde minicontainer te introduceren voor de inzameling van oud papier en karton wordt herzien. De invoering wordt naar verwachting voorjaar 2020.