Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2019

Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning
(- = voordeel)

nr

Onderwerp

L/B

I/S

2019

2020

2021

2022

09.01

Bijsturing sociaal domein

L

I

400

-

-

-

S

-400

-

-

-

09.03

Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P9

B

S

-787

-

-

-

Groepsbegeleiding

L

S

787

-

-

-

09.04

Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P9

B

S

-1.104

-

-

-

Huishoudelijke ondersteuning

B

S

-150

-

-

-

L

S

1.254

-

-

-

09.05

Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P9

B

S

-1.778

-

-

-

Individuele begeleiding

L

S

1.778

-

-

-

09.06

Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P9

B

S

-500

-

-

-

Plankosten sociaal domein

L

S

500

-

-

-

09.09

Dekking onttrekking reserve budgetoverheveling

B

S

-

-75

-

-

Project DOOR

L

S

-75

75

-

-

Project DOOR, budgetoverheveling

L

S

75

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

Bedragen x € 1.000,-