Ga naar boven

Beleidsterrein 9B Preventie

Doel

Prestatie

9B1 Burgers zijn zelfredzaam mogelijk
 

9B1.1 Organiseren van een samenhangend aanbod van informatieverstrekking, advies en cliëntondersteuning

9B2 Gezondheidsproblemen worden voorkomen
 

9B2.1 Uitvoeren van wettelijke taken basisgezondheidszorg

9B2.2 Uitvoeren van regionaal en lokaal gezondheidsbeleid

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9B Preventie

9B2.1 Uitvoeren van wettelijke taken basisgezondheidszorg
Per 1 januari 2019 heeft Veilig Thuis (VT) nieuwe taken gekregen. Aantrekken van nieuwe medewerkers is lastig door krappe arbeidsmarkt en het lukt nog steeds niet om taken binnen de gestelde tijd uit te voeren. Budget blijft een punt van zorg. In juli 2019 wordt het rapport van een onderzoek naar effectiviteit van VT en de lokale teams regionaal bestuurlijk gesproken.