Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2019

Programma 7 Jeugd en Onderwijs
( - = voordeel)

nr

Onderwerp

L/B

I/S

2019

2020

2021

2022

07.01

Tijdelijke huisvesting internationaal georienteerd basisonderweijs

L

S

724

-

-

-

07.02

Onderwijskansenbeleid (subsidies)

L

I

835

-

-

-

07.04

Leerlingenvervoer

L

S

-200

-

-

-

07.06

Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P7

B

I

-1.796

-

-

-

Stijging kosten regionale Jeugdhulp

L

S

1.796

-

-

-

07.07

Dekking onttrekking reserve afschrijvingen investeringen

B

S

-

-

-41

-41

Dekking onttrekking reserve economische impulsen Kennisst P3

B

I

-1.650

-

-

-

Storting in reserve afschrijvingen investeringen

L

I

1.650

-

-

-

Verhoging krediet VMBO Boerhaavelaan

L

S

-

-

41

41

07.08

Dekking onttrekking reserve onderwijshuisvesting

B

S

-150

-

-

-

Risicomanagement- en versterking uitvoerend vermogen Onderwijshuisvesting

L

S

150

-

-

-

07.09

Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P7

B

I

-350

-

-

-

Projectkosten Jeugdhulp

L

I

350

-

-

-

07.10

It takes a Village to Raise A Child (VRAC)

B

I

-92

-

-

-

L

I

92

-

-

-

Totaal

1.359

-

-

-

Bedragen x € 1.000,-