Ga naar boven

Jeugd en onderwijs

Programmanummer

7

Commissie

Onderwijs en samenleving

Portefeuille(s)

Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn

Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën

Bestuur, Veiligheid en Handhaving

De missie van het programma Jeugd en onderwijs luidt:
In Leiden krijgen kinderen en jongeren de kans gezond en veilig op te groeien in een stimulerende omgeving, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen.

Stand van zaken bij de bestuursraportage:
De uitvoering van de afgesproken prestaties om de doelen te bereiken loopt conform planning, met dien verstande dat vanwege een stijging van de vraag naar jeugdhulp en loon- en prijsontwikkelingen, de beschikbare budgetten voor TWO jeugdhulp voor 2019 niet toereikend zijn.