Ga naar boven

Toelichting afwijkingen begroting 2019

Mee- en tegenvallers:

Niet van toepassing.

Budgetneutrale wijzigingen:

Niet van toepassing.