Ga naar boven

Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen

Doel

Prestatie

3A1 Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering

3A1.2 Doorontwikkeling Leiden Bio Science Park (LBSP)

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering
Onderdeel standplaatsen krijgt een oranje stoplicht. De evaluatie van het standplaatsenplan loopt nog. Onder andere door infrastructurele projecten in de stad zoals de twee parkeergarages en de Centrumroute moeten standplaatsen wijzigen. Een integrale aanpassing van het Standplaatsenplan kost daarom meer tijd dan in eerste instantie gedacht. Afronding is wel voor het einde van 2019 voorzien.

Ook het onderdeel schaarse vergunningen krijgt een oranje stoplicht. De gemeente volgt nog steeds de ontwikkelingen op het gebied van de jurisprudentie over schaarse vergunningen. Bij het vaststellen van nieuw beleid wordt ook gekeken naar de regelgeving rondom schaarse vergunningen.