Ga naar boven

Economie

Programmanummer

3

Commissie

Werk en Middelen

Portefeuille(s)

Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën

Werk, Inkomen, Economie & Cultuur

De missie van het programma Economie luidt:
De gemeente Leiden staat voor een vitale en duurzame economische structuur in samenwerking met haar stadspartners en de regio.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

Er wordt voortvarend gewerkt aan alle projecten, programma's, prestaties en produkten die onderdeel uitmaken van het programma Economie. Met uitzondering van prestatie 3A1.1 zijn alle prestaties dan ook voorzien van een groen stoplicht. Vertraging bij de onderdelen standplaatsen en schaarse vergunningen zijn de oorzaak van het oranje stoplicht bij 3A1.1.

In de eerste maanden van 2019 zijn al diverse successen geboekt. We noemen er hier twee. Leiden heeft de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek ondertekend als start voor het formuleren van een gezamenlijke aanpak om de stadsdistributie te verduurzamen, en voor de ontwikkeling van het entreegebied LBSP zijn handtekeningen gezet onder de overeenkomst met ontwikkelaar Yishen groep, de Universiteit Leiden en de gemeente Leiden. Beide voorbeelden zorgen voor versterking van Leiden als duurzame stad voor kennis en cultuur.