Ga naar boven

Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed

Doel

Prestatie

8B1 Het Leids verleden wordt duurzaam ingezet als onderscheidende kracht: kennis en collecties op het gebied van cultureel erfgoed zijn bruikbaar voor diverse groepen en het cultureel erfgoed wordt behouden voor toekomstige generaties.

Leiden staat met al haar erfgoedkennis en –collecties nationaal en internationaal aan de top (ambitie I); Leiden wil haar historische omgevingskwaliteit behouden, benutten en versterken voor een aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige stad (ambitie II); Leiden bruist van erfgoedbeleving voor en door bewoners en bezoekers (ambitie III).

8B1.1 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken

8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk

8B1.3 Toezicht en handhaven monumenten

8B1.4 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

Op 28 maart 2019 was Leiden – als gevolg van het winnen van de BNG erfgoedprijs in 2018 - gastheer voor het jaarlijkse, landelijke erfgoedsymposium. Tijdens dit succesvolle symposium (georganiseerd door Erfgoed Leiden en Omstreken) met de titel Hoe laat je erfgoed tellen?  hebben de ruim 200 bezoekers kennis gemaakt met diverse facetten van het Leidse erfgoed. Ook de digitale reconstructie van het geboortehuis van Rembrandt werd hier gepresenteerd. Leiden heeft het stokje nu overgedragen aan de nieuwe winnaar.

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed


8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk
Molen de Valk is van 1 januari tot en met 14 maart 2019 gesloten geweest omdat de entree is gerenoveerd. Sinds 15 maart is het museum weer toegankelijk voor publiek. Op 8 april worden de nieuwe audiovisuele presentatie en de vernieuwde entree in gebruik genomen. De tijdelijke sluiting betekent dat inkomsten de eerste 2,5 maanden achtergebleven zijn, weliswaar laagseizoen, maar het is nog niet te voorspellen of en welke impact dit op het bezoekerstotaal van 2019 gaat hebben.