Ga naar boven

Beleidsterrein 8A Cultuur

Doel

Prestatie

8A1 Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

8A1.1 Doen aanbieden van een breed en divers kunst- en cultuurprogramma door de gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen; verbeteren van het aanbod met (pop)muziek en film

8A1.2 Exploitatie Museum de Lakenhal

8A1.3 Restauratie en nieuwbouw Museum de Lakenhal

8A2 Culturele levendigheid en culturele identiteit van de (binnen)stad

8A2.1 Doen bevorderen van de culturele levendigheid van de (binnen)stad door met de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen afspraken te maken over: 1. het gebruik van stad als podium, 2. het ontwikkelen van het Cultuurkwartier als kloppend hart, 3. het verbinden van cultuur met kennis en historie, 4. het aangaan van partnerschappen met andere sectoren

8A2.2 Meer plek en aandacht creëren voor beeldende kunst in de openbare ruimte

8A2.3 Beschikbaar stellen van incidentele subsidie voor bijzondere kunst- en cultuurprojecten en -initiatieven

8A3 Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

8A3.1 Doen aanbieden van een breed en diverse cultuureducatief programma door de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuureducatie-instellingen

8A3.2 Afspraken maken met de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuureducatie-instellingen over: 1. speciale aandacht voor de ontdekking en ontwikkeling van talent en 2. speciale aandacht voor jongeren, kenniswerkers en expats

8A3.3 Bevorderen van een productieklimaat waarin makers en amateurkunst zichtbaar zijn in de stad

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8A Cultuur8A1.3 Restauratie en nieuwbouw Museum de Lakenhal
Museum De Lakenhal staat in het teken van de heropening op 20 juni, na 2,5 jaar van restauratie, uitbreiding, herinrichting en diverse andere aanpassingen. Daarnaast wordt hard gewerkt aan het realiseren van de Jonge Rembrandttentoonstelling die 2 november opent voor drie maanden. Het museum en de depots worden ingericht, het interieur vernieuwd, terwijl de laatste opleverpunten weggewerkt worden. Met het vernieuwde museum wordt het Publieksplan omgezet in onder andere educatieve programma’s, digitale communicatie, fondsenwerving, marketing en evenementen.