Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2019

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening
(- = voordeel)

nr

Onderwerp

L/B

I/S

2019

2020

2021

2022

01.02

Verbeteren kwalititeit basisregistratie personen

L

S

247

-

-

-

01.05

Accountantskosten

L

S

61

-

-

-

01.06

Doorontwikkeling ESB

B

I

-73

-

-

-

S

-25

-

-

-

L

I

248

-

-

-

S

-150

-

-

-

01.08

Verhuizing Publiekszaken naar Level

L

S

282

-

-

-

Totaal

590

-

-

-

Bedragen x € 1.000,-