Ga naar boven

Beleidsterrein 1B Dienstverlening

Doel

Prestatie

1B1 Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de publieke dienstverlening

1B1.1 Leveren van alle producten en diensten rondom publieke dienstverlening (o.a. identiteitskaarten, vergunningen, informatie etc.)

1B1.2 Zorgen voor professionele en klantvriendelijke dienstverlening

1B1.3 Op orde houden basisregistraties (BRP, BAG, BGT etc.)

1B2 De publieke dienstverlening voldoet aan moderne standaarden

1B2.1 Invoeren van zaakgewijs werken

1B2.2 Omzetten papieren archieven in digitale archieven

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 1B Dienstverlening1B1.2 Zorgen voor professionele en klantvriendelijke dienstverlening
De klanttevredenheid over de dienstverlening is al een aantal jaren aan het dalen. Alleen voor het kanaal telefonie was voor het eerst een lichte stijging te zien. Voor het kanaal balie is het rapportcijfer nog wel een ruime voldoende, maar voor het digitale kanaal is dit een onvoldoende. Sinds de vorige rapportage heeft er nog geen nieuwe meting plaatsgevonden naar de klanttevredenheid.
Volgens de EU richtlijn moeten alle overheidswebsites in september 2019 volledig toegankelijk zijn. Met toegankelijk bedoelen we o.a. dat de informatie ook voor mensen met een beperking bruikbaar is. Onze website en stadskaart voldoen hier nu aan, maar de onderliggende formulieren en aanvraagmodules en de PDF’s nog niet.

B2.2 Omzetten papieren archieven in digitale archieven
Het project digitalisering bouwdossiers verloopt – na een doorstart in 2018 - conform de (nieuwe) planning. Afronding is beoogd in 2020.