Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2019

Programma 4 Bereikbaarheid
(- = voordeel)

nr

Onderwerp

L/B

I/S

2019

2020

2021

2022

04.02

Dekking Onttrekking reserve parkeren P4

B

S

-40

-

-

-

Formatie parkeermanagement

L

S

40

-

-

-

04.03

Dekking Onttrekking reserve parkeren P4

B

I

-100

-

-

-

Fietsenstalling Zeezijde

L

I

100

-

-

-

04.04

Dekking Onttrekking reserve parkeren P4

B

S

-50

-1

-1

-1

Krediet fietsenstalling Lorentz

L

S

50

1

1

1

04.05

Dekking Onttrekking reserve parkeren P4

B

I

-75

-

-

-

Planstudie fietsenstalling Leiden CS

B

I

-166

-

-

-

L

I

241

-

-

-

04.13

Voorbereidingskosten Duurzame Mobiliteit

B

I

-535

-

-

-

L

I

535

-

-

-

04.23

Dekking onttrekking reserve afschrijvingen investeringen

B

S

-

1

1

1

Krediet kruising Herenstraat

L

I

-

-1

-1

-1

S

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

Bedragen x € 1.000,-