Ga naar boven

Beleidsterrein 4C Autoverkeer

Doel

Prestatie

4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet

4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer

4C1.2 Autoluwe binnenstad

4C1.3 Rijnlandroute

4C1.4 Leidse Ring Noord

4C1.5 Verbeteren knelpunten wegennet

4C 1.6 Herinrichten centrale infrastructuur Leiden Bio Science Park

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4C Autoverkeer

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.