2de Voortgangsrapportage 2022

Financiële afwijkingen begroting 2022

Programma 10 Werk en inkomen
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2022

2023

2024

2025

I/S

Betreft reserve

 

Mee- en tegenvallers

       

K10.01

Vervanging uitkeringsadministratie

L

478

-

-

-

I

 

K10.01

Vervanging uitkeringsadministratie

L

72

-

-

-

I

 

K10.01

Vervanging uitkeringsadministratie

B

-72

-

-

-

I

Reserve sociaal domein

K10.03

BUIG 2022

L

-2.000

-

-

-

I

 

K10.07

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

L

175

-

-

-

S

 
         
 

Budgetneutrale wijzigingen

       

K10.02

Bijzondere bijstand energiekosten

L

190

-

-

-

I

 

K10.02

Bijzondere bijstand energiekosten

B

-190

-

-

-

I

Reserve sociaal domein

K10.04

Inburgering

L

1.335

-

-

-

I

 

K10.04

Inburgering

B

-1.380

-

-

-

I

 

K10.04

Inburgering

L

45

-

-

-

I

Reserve sociaal domein

K10.06

Indexering budget WSW 2022- 2026

L

280

-

-

-

S

 

K10.06

Indexering budget WSW 2022- 2026

B

-280

-

-

-

S

 
         
 

Resultaat programma 10

 

-1.347

-

-

-

  

Bedragen * 1.000