2de Voortgangsrapportage 2022

Financiële afwijkingen begroting 2022

Programma 2 Veiligheid
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2022

2023

2024

2025

I/S

Betreft reserve

 

Mee- en tegenvallers

       

KC02.02

Aanpak weesfietsen

L

80

-

-

-

S

 

02.01

Restitutie gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio 2021

L

-107

-

-

-

I

 
         
 

Budgetneutrale wijzigingen

       
         
 

Resultaat programma 2

 

-27

-

-

-

  

Bedragen * 1.000