2de Voortgangsrapportage 2022

Financiële afwijkingen begroting 2022

Programma 6 Stedelijke ontwikkeling
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2022

2023

2024

2025

I/S

Betreft reserve

 

Mee- en tegenvallers

       

K06.02

Krediet “toegang Leidse Hout” alsnog onttrekken uit de reserve grondexploitaties

B

-276

-

-

-

I

Reserve grondexploitaties

K06.09

Noodzakelijke intensivering en digitalisering Omgevingswet

L

80

-

-

-

I

 

K06.09

Noodzakelijke intensivering en digitalisering Omgevingswet

L

38

-

-

-

S

 

K06.09

Noodzakelijke intensivering en digitalisering Omgevingswet

B

-1.400

-

-

-

B

 
         
 

Budgetneutrale wijzigingen

       

K06.03

Uitgaven alvorens overdracht structureel beheer van openbare ruimte betreffende project Schipholweg 130

L

70

-

-

-

I

 

K06.03

Uitgaven alvorens overdracht structureel beheer van openbare ruimte betreffende project Schipholweg 130

B

-70

-

-

-

I

Reserve grondexploitaties

K06.08

Aanvullend krediet STEO-De Geus t.b.v. plankosten

L

350

-

-

-

I

 

K06.08

Aanvullend krediet STEO-De Geus t.b.v. plankosten

L

-

-9

-9

-9

S

 

K06.08

Aanvullend krediet STEO-De Geus t.b.v. plankosten

B

-350

-

-

-

I

Reserve afschrijving kapitaallasten

K06.08

Aanvullend krediet STEO-De Geus t.b.v. plankosten

B

-

9

9

9

S

Reserve afschrijving kapitaallasten

06.02

Kredietophoging Voetgangersbrug Mendelweg Noord

L

15

   

I

 

06.02

Kredietophoging Voetgangersbrug Mendelweg Noord

L

35

   

I

Reserve afschrijving kapitaallasten

06.02

Kredietophoging Voetgangersbrug Mendelweg Noord

L

   

1

S

 

06.02

Kredietophoging Voetgangersbrug Mendelweg Noord

B

-50

   

I

Reserve grondexploitaties

06.02

Kredietophoging Voetgangersbrug Mendelweg Noord

B

   

-1

S

Reserve afschrijving kapitaallasten

06.04

Bouwleges

L

2.000

-

-

-

I

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges

06.04

Bouwleges

B

-2.000

-

-

-

S

 
         
 

Resultaat programma 6

 

-1.558

-

-

-

  

Bedragen * 1.000