1e Voortgangsrapportage 2022

Overhead, Vpb en onvoorzien

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.