2de Voortgangsrapportage 2022

Financiële afwijkingen begroting 2022

Programma5 omgevingskwaliteit
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2022

2023

2024

2025

I/S

Betreft reserve

 

Mee- en tegenvallers

       

K05.02

Nieuwe aanbesteding onkruidbeheersing en groenonderhoud

L

271

-

-

-

S

 

K05.04

Stijging Afvalverwerkingskosten

L

136

-

-

-

S

 

K05.05

Structureel tekort elektriciteit openbare verlichting

L

77

-

-

-

S

 

K05.06

Stijging minimumloon uitzendkrachten

L

81

-

-

-

S

 

05.01

Gestegen kosten bedrijfsvoering Kinderboerderij Merenwijk

L

40

-

-

-

S

 

05.02

Restant budgetten Bodemconvenant 2021

L

34

-

-

-

I

 
         
 

Budgetneutrale wijzigingen

       

K05.07

Verticaal Kabels & Leidingen Systeem

L

165

-

-

-

I

 

K05.07

Verticaal Kabels & Leidingen Systeem

B

-165

-

-

-

I

 

05.03

Reserve Groene singels afgesloten

B

-

-12

-12

-12

S

Reserve afschrijvingen investeringen

05.03

Reserve Groene singels afgesloten

L

-

12

12

12

S

 
         
 

Resultaat programma 5

 

639

-

-

-

  

Bedragen * 1.000