2de Voortgangsrapportage 2022

Financiële afwijkingen begroting 2022

Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2022

2023

2024

2025

I/S

Betreft reserve

 

Mee- en tegenvallers

       

K09.02

(Crisis) Noodopvang vluchtelingen uit Oekraine

L

19.266

-

-

-

I

 

K09.02

(Crisis) Noodopvang vluchtelingen uit Oekraine

B

-19.266

-

-

-

I

 

K09.04

Programma Tijdelijke huisvesting statushouders

L

430

-

-

-

I

 

KC09.07

Resultaat sociaal domein 2022-2026

L

468

-

-

-

I

Reserve sociaal domein

         
 

Budgetneutrale wijzigingen

       

K09.03

Social Impact aanvulling

L

309

-

-

-

I

 

K09.03

Social Impact aanvulling

B

-309

-

-

-

I

Reserve sociaal domein

09.01

Vrouwenopvang / aanpak huiselijk geweld

L

-1.200

-

-

-

S

 

09.01

Vrouwenopvang / aanpak huiselijk geweld

B

1.200

-

-

-

I

Reserve sociaal domein

09.02

Opstartkosten dagbesteding Incluzio

L

93

-

-

-

S

 

09.02

Opstartkosten dagbesteding Incluzio

B

-93

-

-

-

I

Reserve sociaal domein

09.03

Kind- en Gezinsbescherming

L

-450

-

-

-

S

 

09.03

Kind- en Gezinsbescherming

B

450

-

-

-

I

Reserve sociaal domein

09.04

Beschermd Wonen

L

-4.700

-

-

-

S

 

09.04

Beschermd Wonen

B

750

-

-

-

S

 

09.04

Beschermd Wonen

L

3.950

-

-

-

I

Reserve sociaal domein

         
 

Resultaat programma 9

 

898

-

-

-

  

Bedragen * 1.000