2de Voortgangsrapportage 2022

Financiële afwijkingen begroting 2022

Programma 3 Economie
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2022

2023

2024

2025

I/S

Betreft reserve

 

Mee- en tegenvallers

       

KC03.01

Realiseren van meer openbare toiletten in de binnenstad

L

160

-

-

-

I

Reserve afschrijvingen investeringen

KC03.02

Regisseur bedrijventerreinen

L

75

-

-

-

I

 

KC03.03

Koploper blijven op circulair

L

175

-

-

-

I

 

03.01

Programmamanager kennisstad

L

30

-

-

-

S

 
         
 

Budgetneutrale wijzigingen

       

K03.04

Beschikbaar stellen meerjarenbudget t.b.v. uitrol glasvezelbekabeling Leiden

L

403

0

0

0

I

 

K03.04

Beschikbaar stellen meerjarenbudget t.b.v. uitrol glasvezelbekabeling Leiden

B

-403

0

0

0

I

 
         
 

Resultaat programma 3

 

844

-

-

-

  

Bedragen * 1.000