2de Voortgangsrapportage 2022

Financiële afwijkingen begroting 2022

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2022

2023

2024

2025

I/S

Betreft reserve

 

Mee- en tegenvallers

       

K08.03

E-depot Erfgoed Leiden

L

90

-

-

-

S

 

K08.04

Stijging minimumloon uitzendkrachten

L

78

-

-

-

S

 

KC08.02

Onderhoudskosten / index culturele instellingen

L

448

-

-

-

S

 

KC08.03

Revolverend evenementenfonds

L

300

-

-

-

I

Reserve economische impulsen

KC08.03

Revolverend evenementenfonds

B

-300

-

-

-

I

Reserve economische impulsen

KC08.03

Revolverend evenementenfonds

L

300

-

-

-

I

 

08.05

Viering Leidens Ontzet en drie oktober jongerenfeest

L

455

-

-

-

S

 

08.08

Budget Lokaal cultuuraanbod (covid-19)

L

359

-

-

-

I

 
         
 

Budgetneutrale wijzigingen

       

K08.02

Gevolgen Coronacrisis voor derving inkomsten Museum De Lakenhal

L

40

-

-

-

I

 

K08.02

Gevolgen Coronacrisis voor derving inkomsten Museum De Lakenhal

B

-40

-

-

-

I

 

08.01

Omzetten tijdelijke formatie Retailmanager naar vaste formatie

L

45

45

45

45

S

 

08.01

Omzetten tijdelijke formatie Retailmanager naar vaste formatie

B

-45

-45

-45

-45

S

 

08.02

Derving inkomsten Museum De Lakenhal als gevolg Corona-crisis.

L

-250

-

-

-

I

 

08.02

Derving inkomsten Museum De Lakenhal als gevolg Corona-crisis.

B

250

-

-

-

I

 

08.03

Verdeling van het programmabudget van Museum de Lakenhal

L

366

   

I

 

08.03

Verdeling van het programmabudget van Museum de Lakenhal

B

-366

   

I

 
         
 

Resultaat programma 8

 

1.730

-

-

-

  

Bedragen * 1.000