2de Voortgangsrapportage 2022

Financiële afwijkingen begroting 2022

Programma 1 Bestuur en dienstverlening
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2022

2023

2024

2025

I/S

Betreft reserve

 

Mee- en tegenvallers

       

K01.01

Stijgende kosten brandverzekering gemeentelijke gebouwen

L

550

-

-

-

S

 

K01.02

ICT-voorzieningen politieke ambtsdragers

L

132

-

-

-

S

 

K01.03

Tegenvaller BIS-RIS+

L

220

-

-

-

I

 

01.01

Restant budget Digitalisering Bouwdossiers

L

109

   

I

 
         
 

Budgetneutrale wijzigingen

       

01.02

Leges burgerzaken

L

562

-

-

-

S

 

01.02

Leges burgerzaken

B

-562

-

-

-

S

 

01.03

Onttrekking reserve Raad ivm kosten verkiezingen 2022

L

50

-

-

-

S

 

01.03

Onttrekking reserve Raad ivm kosten verkiezingen 2022

B

-50

-

-

-

I

Reserve raad

01.04

Aanpassing begroting Rekenkamercommissie nav evaluatie.

L

15

15

15

15

S

 

01.04

Aanpassing begroting Rekenkamercommissie nav evaluatie.

B

-15

-15

-15

-15

I

Reserve rekenkamer

         
 

Resultaat programma 1

 

1.011

-

-

-

  

Bedragen * 1.000