2de Voortgangsrapportage 2022

Financiële afwijkingen begroting 2022

Programma Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en Onvoorzien
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2022

2023

2024

2025

I/S

Betreft reserve

 

Mee- en tegenvallers

       

KAD.01

Afboeken taakstelling applicatierationalisatie

L

350

-

-

-

S

 

KAD.03

Treasury

L

3.187

-

-

-

S

 

KAD.04

Onderuitputting kapitaallasten

L

-5.082

-

-

-

S

 

KAD.04

Onderuitputting kapitaallasten

B

386

-

-

-

I

Reserve afschrijvingen investeringen

KAD.04

Onderuitputting kapitaallasten

B

389

-

-

-

I

Reserve parkeren

KAD.07

Kapitaalverstrekking Alliander

L

82

-

-

-

S

 

KAD.07

Kapitaalverstrekking Alliander

B

-283

-

-

-

S

 

KAD.08

Algemene uitkering gemeentefonds

B

-915

-

-

-

S

 

KAD.09

Dividend 2021

B

-256

-

-

-

S

 

KCAD.01

ICT / IV en dienstverlening

L

200

-

-

-

I

 

KOH.02

Hogere brandstofkosten wagenparken

L

71

-

-

-

S

 

AD.02

Beveiligingskosten Stadhuis en Stadskantoor

L

60

-

-

-

S

 

AD.03

Externe inhuur team Grond- en vastgoedbedrijf

L

180

-

-

-

S

 

AD.04

Treasury 2022

L

61

5

5

5

S

 

AD.04

Treasury 2022

L

-23

-5

-5

-5

I

Reserve herstruct. woongebieden Ons Doel

AD.04

Treasury 2022

B

25

-

-

-

S

 
         
 

Budgetneutrale wijzigingen

       
         
 

Resultaat Algemene dekkingsmiddelen

 

-1.567

-

-

-

  

Bedragen * 1.000