2de Voortgangsrapportage 2021

Financiële afwijkingen begroting 2021

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021.