2de Voortgangsrapportage 2021

Financiële afwijkingen begroting 2021

Programma 6 Stedelijke ontwikkeling
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2021

2022

2023

2024

I/S

Betreft reserve?

Indien ja, welke?

 

Mee- en tegenvallers

        
          
 

Budgetneutrale wijzigingen

        

06.01

Gebiedsvisie de Zwijger

L

180

-

-

-

I

  

06.01

Gebiedsvisie de Zwijger

B

-180

-

-

-

I

Ja

Reserve afschrijvingen investeringen

06.01

Gebiedsvisie de Zwijger

L

-

-

-

-7

I

  

06.01

Gebiedsvisie de Zwijger

B

-

-

-

7

S

Ja

Reserve afschrijvingen investeringen

06.03

Krediet inrichten Mendelweg Noord

L

126

-

-

-

I

  

06.03

Krediet inrichten Mendelweg Noord

B

-550

-

-

-

I

Ja

Reserve grondexploitaties

06.03

Krediet inrichten Mendelweg Noord

L

424

-

-

-

I

Ja

Reserve afschrijvingen investeringen

06.03

Krediet inrichten Mendelweg Noord

L

-

-

7

7

S

  

06.03

Krediet inrichten Mendelweg Noord

B

-

-

-7

-7

S

Ja

Reserve afschrijvingen investeringen

          
 

Resultaat programma 6

 

-

-

-

-