2de Voortgangsrapportage 2021

Financiële afwijkingen begroting 2021

Programma5 omgevingskwaliteit
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2021

2022

2023

2024

I/S

Betreft reserve?

Indien ja, welke?

 

Mee- en tegenvallers

        

05.04

Lagere inkomsten Fiets Fout is Fiets Weg en weesfietsen als gevolg van corona

L

36

-

-

-

I

  

05.04

Lagere inkomsten Fiets Fout is Fiets Weg en weesfietsen als gevolg van corona

B

32

-

-

-

I

  

05.06

Stijging watersysteemheffing

L

60

-

-

-

S

  

05.07

Stijging energiekosten Openbare verlichting

L

150

-

-

-

I

  
          
 

Budgetneutrale wijzigingen

        

05.01

Singelpark

L

-70

-

-

-

I

  

05.01

Singelpark

L

70

-

-

-

I

Ja

Reserve afschrijvingen investeringen

05.01

Singelpark

L

-

-

4

3

S

  

05.01

Singelpark

B

-

-

-3

-3

S

Ja

Reserve afschrijvingen investeringen

05.01

Singelpark

L

-

-

-1

-1

S

  

05.02

Terugbetaling van gestorte bijdrage bomenfonds en extra bomen in stevenshof

L

204

-

-

-

I

  

05.02

Terugbetaling van gestorte bijdrage bomenfonds en extra bomen in stevenshof

B

-204

-

-

-

I

Ja

Reserve bomenfonds

05.03

Subsidie Strategisch Plan Verkeerveiligheid 2020 voor Wijkvervangingsproject Professorenwijk-Oost

L

-

-

-11

-10

S

  

05.03

Subsidie Strategisch Plan Verkeerveiligheid 2020 voor Wijkvervangingsproject Professorenwijk-Oost

L

-

-

11

10

S

Ja

Reserve duurzame stad

05.08

Bijdrage Holland Rijnland voor Land van Ons

L

700

-

-

-

I

  

05.08

Bijdrage Holland Rijnland voor Land van Ons

B

-700

-

-

-

I

  

05.09

Kopgroep beheer

L

-

25

25

25

I

  

05.09

Kopgroep beheer

B

-

-25

-25

-25

I

  
          
 

Resultaat programma 5

 

278

-

-

-