2de Voortgangsrapportage 2021

Financiële afwijkingen begroting 2021

Programma 7 Jeugd en onderwijs
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2021

2022

2023

2024

I/S

Betreft reserve?

Indien ja, welke?

 

Mee- en tegenvallers

        
          
 

Budgetneutrale wijzigingen

        

07.02

Afrekening regionale Jeugdhulp 2020 en Jeugdzorg 2021

L

128

-

-

-

I

  

07.02

Afrekening regionale Jeugdhulp 2020 en Jeugdzorg 2021

B

-128

-

-

-

I

Ja

Reserve sociaal domein

07.03

Aanvullend krediet nieuwbouw Broekpleinscholen

L

-1.093

-

-

-

I

  

07.03

Aanvullend krediet nieuwbouw Broekpleinscholen

L

1.093

-

-

-

I

Ja

Reserve afschrijvingen investeringen

07.03

Aanvullend krediet nieuwbouw Broekpleinscholen

L

-

-

-

38

S

  

07.03

Aanvullend krediet nieuwbouw Broekpleinscholen

B

-

-

-

-27

S

Ja

Reserve afschrijvingen investeringen

07.03

Aanvullend krediet nieuwbouw Broekpleinscholen

L

-

-

-

-11

S

  

07.05

Restant boekwaarde Telderskade 48

L

189

-

-

-

I

  

07.05

Restant boekwaarde Telderskade 48

B

-189

-

-

-

B

Ja

Reserve onderwijshuisvesting

          
 

Resultaat programma 7

 

-

-

-

-