2de Voortgangsrapportage 2021

Financiële afwijkingen begroting 2021

Programma 1 Bestuur en dienstverlening
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2021

2022

2023

2024

I/S

Betreft reserve?

Indien ja, welke?

 

Mee- en tegenvallers

        

01.01

Kosten inzake implementatie RIS / BIS

L

200

-

-

-

I

  

01.02

Digitalisering bouwdossiers

L

105

-

-

-

I

  
          
 

Budgetneutrale wijzigingen

        

01.03

Omzetten krediet vervanging AV middelen raadzaal in bijdrage SP71

L

-

-24

-24

-23

S

  

01.03

Omzetten krediet vervanging AV middelen raadzaal in bijdrage SP71

L

-

24

24

23

S

  

01.04

Hogere legesinkomsten burgerzaken

L

390

-

-

-

I

  

01.04

Hogere legesinkomsten burgerzaken

B

-390

-

-

-

I

  

01.05

Onttrekking reserve verkiezingen

L

161

-

-

-

I

  

01.05

Onttrekking reserve verkiezingen

B

-161

-

-

-

I

Ja

Egalisatiereserve verkiezingen

          
 

Resultaat programma 1

 

305

-

-

-