2de Voortgangsrapportage 2021

Financiële afwijkingen begroting 2021

Programma Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en Onvoorzien
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2021

2022

2023

2024

I/S

Betreft reserve?

Indien ja, welke?

 

Mee- en tegenvallers

        

ADOH01

Lagere inkomsten GPC

L

200

-

-

-

I

  

ADOH05

Kapitaallasten

L

66

-

-

-

S

  

ADOH06

Actualisatie Treasury

L

-307

-1

-1

-1

S

  

ADOH06

Actualisatie Treasury

B

85

-

-

-

S

  

ADOH06

Actualisatie Treasury

L

47

1

1

1

S

Ja

Reserves herstructurering SvZ&V en Ons Doel

ADOH10

Ontwikkeling algemene uitkering 2021

B

614

-

-

-

I

  
          
 

Budgetneutrale wijzigingen

        

ADOH03

Intranet

L

175

175

-

-

I

  

ADOH03

Intranet

B

-175

-175

-

-

I

Ja

Reserve bedrijfsvoering

ADOH07

Vervanging applicatie Key2Parkeren

L

400

50

-

-

I

  

ADOH07

Vervanging applicatie Key2Parkeren

B

-400

-50

-

-

I

Ja

Reserve parkeren

ADOH08

Vervanging subsidiesysteem BpmOne

B

118

-

-

-

I

  

ADOH08

Vervanging subsidiesysteem BpmOne

B

-118

-

-

-

I

Ja

Reserve sociaal domein

          
 

Resultaat Algemene dekkingsmiddelen

 

705

-

-

-