2e Bestuursrapportage 2019

Financiële afwijkingen begroting 2019

Programma 10 Werk en Inkomen
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2019

2020

2021

2022

I/S

Portefeuillehouder

 

Mee- en tegenvallers

       

10.01

Bijstand (BUIG)

L

-1.000

-

-

-

I

Yvonne van Delft

         
 

Budgetneutrale wijzigingen

       

10.02

ESF-subsidie (sociale inclusie)

L

295

-

-

-

I

Yvonne van Delft

10.02

ESF-subsidie (sociale inclusie)

B

-295

-

-

-

I

Yvonne van Delft

         
 

Resultaat programma 10

 

-1.000

-

-

-

  
         
 

Budgetoverhevelingen

       
         
 

Totaal budgetoverhevelingen programma 10

 

-

-

-

-

  
         
 

Resultaat na budgetoverheveling

 

-1.000

-

-

-