2e Bestuursrapportage 2019

Toelichting afwijkingen begroting 2019

Mee- en tegenvallers:
Niet van toepassing.

Budgetneutrale wijzigingen:

Aanpak ondermijning
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft voor het versterkingsplan Regionaal Informatie en Expertise Centrum Den Haag een bedrag van 2.001.000 beschikbaar gesteld. Het aandeel van de gemeente Leiden in dit plan is 277.920. De lasten en baten worden budgetneutraal verhoogd met 277.920 voor de versterking aanpak ondermijning.

Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.

Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.