2e Bestuursrapportage 2019

Financiële afwijkingen begroting 2019

Programma 2 Veiligheid
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2019

2020

2021

2022

I/S

Portefeuillehouder

 

Mee- en tegenvallers

       
         
 

Budgetneutrale wijzigingen

       

2.01

Aanpak ondermijning

L

278

-

-

-

I

Henri Lenferink

2.01

Aanpak ondermijning

B

-278

-

-

-

I

Henri Lenferink

         
 

Resultaat programma 2

 

-

-

-

-

  
         
 

Budgetoverhevelingen

       
         
         
 

Totaal budgetoverhevelingen programma 2

 

-

-

-

-

  
         
 

Resultaat na budgetoverheveling

 

-

-

-

-