2e Bestuursrapportage 2019

Financiële afwijkingen begroting 2019

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2019

2020

2021

2022

I/S

Portefeuillehouder

 

Mee- en tegenvallers

       

6.01

Afboeking dwangsom

B

75

-

-

-

I

Henri Lenferink

         
 

Budgetneutrale wijzigingen

       

6.02

Bouwleges

B

-1.000

-

-

-

I

Fleur Spijker

6.02

Bouwleges

L

1.000

-

-

-

I

Fleur Spijker

6.03

Anterieure overeenkomst Ypenburgbocht

L

52

84

177

36

I

Fleur Spijker

6.03

Anterieure overeenkomst Ypenburgbocht

B

-144

-84

-177

-36

I

Fleur Spijker

6.03

Anterieure overeenkomst Ypenburgbocht

L

92

-

-

-

I

Fleur Spijker

6.04

Krediet project STEO - YNS (De Geus)

L

-

150

-

-

I

Fleur Spijker

6.04

Krediet project STEO - YNS (De Geus)

B

-

-350

-

-

I

Fleur Spijker

6.04

Krediet project STEO - YNS (De Geus)

B

-

-350

-

-

I

Fleur Spijker

6.04

Krediet project STEO - YNS (De Geus)

L

-

350

-

-

I

Fleur Spijker

6.04

Krediet project STEO - YNS (De Geus)

L

-

200

-

-

I

Fleur Spijker

6.05

Krediet plankosten Ananasweg

L

193

-

-

-

I

Fleur Spijker

6.05

Krediet plankosten Ananasweg

B

-193

-

-

-

I

Fleur Spijker

6.06

Krediet verduurzaming vastgoed fase 2

L

-

222

222

222

S

Fleur Spijker

6.06

Krediet verduurzaming vastgoed fase 2

B

-

-222

-222

-222

S

Fleur Spijker

6.07

Planvorming Diamantplein e.o.

L

50

-

-

-

I

Yvonne van Delft

6.07

Planvorming Diamantplein e.o.

B

-50

-

-

-

I

Fleur Spijker

6.08

Exploitatiebijdrage ID College Vijfmeilaan

B

-40

-

-

-

I

Fleur Spijker

6.08

Exploitatiebijdrage ID College Vijfmeilaan

L

40

-

-

-

I

Fleur Spijker

6.09

Reserveringsvergoeding Monuta

B

-70

-

-

-

I

Fleur Spijker

6.09

Reserveringsvergoeding Monuta

L

70

-

-

-

I

Fleur Spijker

         
 

Resultaat programma 6

 

75

-

-

-

  
         
 

Budgetoverhevelingen

       
         
 

Totaal budgetoverhevelingen programma 6

 

-

-

-

-

  
         
 

Resultaat na budgetoverheveling

 

75

-

-

-