2e Bestuursrapportage 2019

Financiële afwijkingen begroting 2019

Programma 12 Overhead, Vpb en onvoorzien
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2019

2020

2021

2022

I/S

Portefeuillehouder

 

Mee- en tegenvallers

       

OH02

Accountantskosten

L

42

-

-

-

I

Paul Dirkse

OH03

Servicepunt71

L

600

-

-

-

I

Paul Dirkse

OH05

Facilitaire budgetten

L

150

-

-

-

I

Paul Dirkse

OH06

Toegangsbeveiliging gebouwen

L

70

-

-

-

I

Paul Dirkse

OH10

CAO Loonontwikkeling

L

500

-

-

-

I

Paul Dirkse

         
 

Budgetneutrale wijzigingen

       

OH01

Kredietmutaties plankostensystematiek

L

-

11

12

12

S

Martine Leewis

OH01

Kredietmutaties plankostensystematiek

L

-

55

-

-

S

Fleur Spijker

OH01

Kredietmutaties plankostensystematiek

L

-

5

10

14

S

Paul Dirkse

OH01

Kredietmutaties plankostensystematiek

L

-

-71

-21

-25

S

Paul Dirkse

         
 

Resultaat programma Overhead

 

1.362

-

-

-

  
         
 

Budgetoverhevelingen

       

OH07

Verhuizing naar Level

L

-38

38

-

-

I

Paul Dirkse

OH09

Verhuizing publiekszaken

L

-80

20

20

20

I

Paul Dirkse

         
 

Totaal budgetoverhevelingen programma Overhead

 

-118

58

20

20

  
         
 

Resultaat na budgetoverheveling

 

1.245

58

20

20