2e Bestuursrapportage 2019

Financiële afwijkingen begroting 2019

Programma 5 Omgevingskwaliteit
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2019

2020

2021

2022

I/S

Portefeuillehouder

 

Mee- en tegenvallers

       

5.02

Onderhoud groen

L

84

-

-

-

I

Martine Leewis

5.03

Onderzoekskosten brandwerendheid Stationspleintunnel

L

100

-

-

-

I

Martine Leewis

5.05

Afvalstromen milieustraat

L

123

-

-

-

S

Yvonne van Delft

         
 

Budgetneutrale wijzigingen

       

5.01

Communicatiestrategie klimaatadaptatie

L

40

-

-

-

I

Martine Leewis

5.01

Communicatiestrategie klimaatadaptatie

B

-40

-

-

-

I

Fleur Spijker

5.06

Krediet Stationspleintunnel

L

-

25

25

24

S

Martine Leewis

5.06

Krediet Stationspleintunnel

L

-

-25

-25

-24

S

Paul Dirkse

         
 

Resultaat programma 5

 

307

-

-

-

  
         
 

Budgetoverhevelingen

       
         
         
         
         
 

Totaal budgetoverhevelingen programma 5

 

-

-

-

-

  
         
 

Resultaat na budgetoverheveling

 

307

-

-

-