2e Bestuursrapportage 2019

Financiële afwijkingen begroting 2019

Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2019

2020

2021

2022

I/S

Portefeuillehouder

 

Mee- en tegenvallers

       
         
 

Budgetneutrale wijzigingen

       

9.01

WMO Maatwerkvoorzieningen

L

-1.287

-

-

-

I

Marleen Damen

9.01

WMO Maatwerkvoorzieningen

B

-300

-

-

-

I

Marleen Damen

9.01

WMO Maatwerkvoorzieningen

B

1.587

-

-

-

I

Paul Dirkse

         
 

Resultaat programma 9

 

-

-

-

-

  
         
 

Budgetoverhevelingen

       
         
 

Totaal budgetoverhevelingen programma 9

 

-

-

-

-

  
         
 

Resultaat na budgetoverheveling

 

-

-

-

-