2e Bestuursrapportage 2019

Financiële afwijkingen begroting 2019

Programma 7 Jeugd en onderwijs (- = voordeel)

Er zijn geen financiele afwijkingen binnen dit programma.