2e Bestuursrapportage 2019

Toelichting afwijkingen begroting 2019

Mee- en tegenvallers:
Niet van toepassing.

Budgetneutrale wijzigingen:

Tarief standplaatsen 2 en 3 oktober
De standplaatskosten voor opstallen tijdens 2 en 3 oktober zijn respectievelijk 9,66 en 14,35 per m2 per dag. Voorstel is om bij vergunninghouders die gebruik moeten gaan maken van eco-glazen een bedrag van 1,17 m2 per dag voor standplaatskosten in rekening te brengen. Deze maatregel is in principe voor 1 jaar. Het verwachte nadeel van € 20.000 als gevolg van lagere inkomsten zal worden gedekt uit het budget voor duurzaamheid (circulaire economie).

Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.

Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.