2e Bestuursrapportage 2019

Financiële afwijkingen begroting 2019

Programma 3 Economie
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2019

2020

2021

2022

I/S

Portefeuillehouder

 

Mee- en tegenvallers

       
         
 

Budgetneutrale wijzigingen

       

3.01

Tarief standplaatsen 2 en 3 oktober

B

20

0

0

0

I

Yvonne van Delft

3.01

Tarief standplaatsen 2 en 3 oktober

L

-20

0

0

0

I

Martine Leewis

         
 

Resultaat programma 3

 

-

-

-

-

  
         
 

Budgetoverhevelingen

       
         
 

Totaal budgetoverhevelingen programma 3

 

-

-

-

-

  
         
 

Resultaat na budgetoverheveling

 

-

-

-

-