2e Bestuursrapportage 2019

Toelichting afwijkingen begroting 2019

Mee- en tegenvallers:

Organisatie 2 en 3 oktober
In het rapport 'Beheersbare drukte' over het crowdmanagement tijdens de viering van het Leids ontzet op 2 en 3 oktober 2018 zijn een aantal aanbevelingen gedaan die bij de viering in 2019 worden opgevolgd. Het opvolgen van een aantal aanbevelingen veroorzaakt onvoorziene kostenstijgingen van 110.000. Het betreft o.a. het plaatsen van hekken rond het evenemententerrein bij het Stadhuisplein, de Nieuwe Rijn, Hooglandse Kerk en de Waag, het inhuren van extra verkeersregelaars en de kosten voor de begeleiding door het Event Safety Institute.

Budgetneutrale wijzigingen:
Niet van toepassing.

Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.

Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.