2e Bestuursrapportage 2019

Financiële afwijkingen begroting 2019

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2019

2020

2021

2022

I/S

Portefeuillehouder

 

Mee- en tegenvallers

       

8.01

Organisatie 2 en 3 oktober

L

150

-

-

-

I

Henri Lenferink

8.01

Organisatie 2 en 3 oktober

B

-40

-

-

-

I

Henri Lenferink

         
 

Budgetneutrale wijzigingen

       
         
 

Resultaat programma 8

 

110

-

-

-

  
         
 

Budgetoverhevelingen

       
         
 

Totaal budgetoverhevelingen programma 8

 

-

-

-

-

  
         
 

Resultaat na budgetoverheveling

 

110

-

-

-