2e Bestuursrapportage 2019

Financiële afwijkingen begroting 2019

Programma 1 Bestuur en dienstverlening
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2019

2020

2021

2022

I/S

Portefeuillehouder

 

Mee- en tegenvallers

       

1.01

Holland Rijnland

B

-98

-

-

-

I

Paul Dirkse

1.02

Papieren archief

L

259

-

-

-

I

Yvonne van Delft

         
 

Budgetneutrale wijzigingen

       

1.03

Opbrengsten dwangbevelen

L

80

80

80

80

S

Yvonne van Delft

1.03

Opbrengsten dwangbevelen

B

-100

-100

-100

-100

S

Yvonne van Delft

1.03

Opbrengsten dwangbevelen

L

20

20

20

20

S

Martine Leewis

         
 

Resultaat programma 1

 

161

-

-

-

  
         
 

Budgetoverhevelingen

       

1.01

        
         
 

Totaal budgetoverhevelingen programma 1

 

-

-

-

-

  
         
         
         
 

Resultaat na budgetoverheveling

 

161

-

-

-